Årsmelding 2015

13. april 2016 Les meir

Årsmelding 2014

Her finn du årsmeldinga slik den vert framlagd for årsmøtet i morgon klokka 15 på Løo på Seim.

Årsmelding 2014

 

20. mars 2015 Les meir

Om Hardanger spelemannslag

Hardanger spelemannslag er dans og musikk, hardingfele og springar, hamborgar og rudl, slåttestev og vals. Me forvaltar den immaterielle og materielle kulturarven vår, samstundes som me representerar innovasjon og nyskaping på kulturfeltet.
4. februar 2012 Les mer