Styret i Hardanger Spelemannslag

Styret for 2019-2020

Felles e-post til styret er: info@hardingfolk.no

Alexander Aga Røynstrand (leiar)
Nitunsvegen 6, 5736 Granvin Mobil: 906 26 084 E-post: roynstrand@hotmail.com

Torkjell Lunde Børsheim (kasserar)
Byrsevegen 90, 5730 Ulvik Mobil: 971 30 173 E-post: torkjell.borsheim@gmail.com

Eririn Tjoflot (styremedlem)
5773 Hovland Mobil: 954 71 436  E-post: eirtjo@msn.com

Johanna Mjeldheim (styremedlem)

Oda Kristine Tjoflot (styremedlem)

Varamedlemer: 
Ole Gjerde
Eirik Mjelde
Jarle Opedal