Årsplan for øvingar i juniorlaget 2014-2015

Her finn du ei oversikt over planlagde øvingar hausten/vinteren/våren 2014-2015.
Det kan kome endringar undervegs, desse vil i så fall verta varsla med e.post og på Juniorlaget si Facebookside.

8. september 2014 Les meir

Hardanger Junior-øving Utne ( Museet) tors. 13 mars kl 18-20

Få alle med, vi legg vekt på øving mot Landskappleiken på Geilo. Me delar ut ein CD med aktuelle slåttar,orienterar litt om «opplegget» og blinkar ut tidspunkt for ekstraøving.

11. mars 2014 Les meir

Juniorlagsøving i mars er utsett til 21.03.2013 kl. 17.30 på Utne

Juniorlagsøvinga som var bebuda 7. mars er utsett til torsdag 21.mars klokka 17.30 på Utne. Utsetjinga skuldast at Frank er oppteken denne veka og neste veke.

Minnar elles om Dans, spel og song 2013 i Granvin helga 15.-17.mars, og årsmøte i Hardanger Spelemannslag, sundag 17.mars 2013 kl. 11.00 på Granvin Barne og Ungdomsskule.

Datoar for øvingar framover våren vert sett opp så snart det nye styret har fått konstituert seg.
3. mars 2013 Les meir

Juniorlagsøving i 2013

Me skriv snart eit nytt år, og førebels er det planlagd øvingar slik:

10.januar 2013 i Kinsarvik
7.februar 2013 i Granvin
7.mars 2013 på Hallanger

Om du lurar på noko - ta kontakt med Birte Handeland, mobil 97 08 64 78
6. desember 2012 Les meir

Hardanger Juniorspelemannslag til topps på Vestlandskappleiken

Me gratulerar Hardanger Juniorspelemannslag med 1.plass i lagspel junior på Vestlandskappleiken på Osterøy no i helga.
7. oktober 2012 Les meir

God sommar!

Med bilete frå sommaravsluttinga for juniorlaget vil me ynskja alle ein god sommar!
11. juni 2012 Les meir

Sommaravslutting og foreldremøte for juniorlaget fredag 8. juni

Juniorlaget har øvingar ein gong i månaden, men denne fredagen køyrer me på med litt ekstra. Me legg opp til foreldremøte, sosialisering, speling og dans.
29. mai 2012 Les meir